ridderbivak

Algemene verkoopsvoorwaarden 2021

Fabrique Fantastique bv

Sterrenstraat 48
BE-2500 Lier
ANTWERPEN
info@fabriquefantastique.be
VAT number: BE 0543.526.929

1. Betaling

Voor boekingen gemaakt via ons beveiligd online boekingssysteem is een volledige betaling verschuldigd om uw boeking te bevestigen. Indien Fabrique Fantastique bv geen betaling op de aangegeven bankrekening heeft ontvangen, mag Fabrique Fantastique bv de reservering eenzijdig opzeggen.


2. Herroeping

Ongeacht de wijze van boeking, worden de wettelijke vereisten in zake herroepingsrecht in de toeristische sector toegepast. 

 

3. Betaling en reservering

De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:

 • Mastercard, Visa, American Express, iDeal, Bancontact

De BTW die wordt toegepast, is afhankelijk van de aard van de gereserveerde producten (accommodatie, service, enz.) en wordt automatisch berekend op uw factuur, daar wordt het bedrag BTW inclusief weergegeven.


4. Wijziging of annulering

In geval van wijziging of annulering zult u verzocht worden een schriftelijke aanvraag in te dienen, bij voorkeur per e-mail. Uw boekingscode dient vermeld te worden in het onderwerp van uw e-mail.


a. Annulering door uzelf, vóór uw verblijf

Voor iedere annulering zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 • in geval van annulering meer dan 4 weken vóór de datum van aankomst, zal 20% van de reservering ingehouden worden;

 • in geval van annulering in de periode van 4 weken tot 2 weken vóór het verblijf, zal 50% van de reservering ingehouden worden;

 • in geval van annulering binnen de 2 weken vóór aankomst, onderbreking of niet-voleindiging van het verblijf, zal de volledige prijs voor het geboekte verblijf verschuldigd zijn aan Fabrique Fantastique bvba.

De definitieve annulatiedatum wordt bepaald door het moment waarop de verschuldigde som effectief betaald werd. Het is dus niet voldoende enkel de annulatie te melden, maar ook de som te betalen die verschuldigd is voor de annulatie. 

De datum/moment van het verblijf wordt bepaald door de originele boekingsdatum (eerste geboekte datum) van het verblijf of door de nieuwe datum als deze vroeger ligt dan de originele boekingsdatum. 


b. Wijziging of annulering van het verblijf door Fabrique Fantastique bv, vóór uw aankomst of tijdens uw verblijf ter plaatse.

De directie behoudt zich het recht voor om uw verblijf veiligheidshalve te annuleren in geval van een waarschuwing voor weersomstandigheden onafhankelijk van onze wil, zoals (maar niet beperkt tot) noodweer, storm of onweer. Ook in geval van een verplichte sluiting van de bivak door een binnenlands negatief reisadvies of andere maatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19 behoudt de organisatie zich het recht voor om uw verblijf veiligheidshalve te annuleren.

In dergelijk geval zullen we u voorstellen uw verblijf indien mogelijk uit te stellen tot een latere datum, die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we kunnen de betaalde bedragen volledig aan u terugbetalen.


c. Indien u zelf uw verblijft annuleert ter plaatse, zal u geen vergoeding of terugbetaling ontvangen


6. Capaciteit

Het aantal personen per tent ( max. 5), zoals vermeld op onze website, stemt overeen met de maximaal toegestane bezetting, rekening houdend met de beschikbare voorzieningen. Met het oog op de veiligheid en de verzekering mag dat aantal niet overschreden worden.


7. Prijzen

In onze prijzen is de BTW begrepen. Enkel de op onze website vermelde prijzen zijn van kracht. 

Inbegrepen in de prijs van uw verblijf:

 • De toegang tot het domein Alden-Biesen en het kampeerterrein (opgepast; de activiteiten georganiseerd door Alden-Biesen zitten NIET in deze prijs inbegrepen, en zijn apart bij te boeken)

 • Ontbijt per persoon

 • Dagactiviteit op de aankomstdag, georganiseerd door Fabrique Fantastique (Page parkour, speurtocht, 1 zwaard of schild per kind)

 • Waterverbruik

 • Gebruik van het sanitair

 • Opmaak van de bedden voor aankomst, inclusief beddengoed

 • Handdoeken 

 • Gebruik barbecue 

 


8. Dieren

Honden of andere  huisdieren zijn niet toegestaan op onze bivak.


9. Waardevolle voorwerpen

We raden aan geen waardevolle voorwerpen in de verblijven achter te laten. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen of verlies. 


10. Klachten

Alle klachten in verband met uw verblijf moeten per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen 30 dagen na uw verblijf naar het volgende adres verzonden worden:

FABRIQUE FANTASTIQUE BV

Sterrenstraat 48

BE-2500 Lier

België


11. Consumptie van alcohol en roken

Het is strikt verboden zich in staat van dronkenschap te bevinden in de verblijven of in de toegangen (de trappen, ladders en bruggen).

Er geldt een algemeen rookverbod op onze bivak. Al onze tenten zijn voorzien van een rookmelder. 


12. Geschillen

Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Turnhout bevoegd.


13. Uw verblijf

Check-in is tussen 13:00 en 14:00 uur. U wordt vriendelijk verzocht deze uren te respecteren.  Mocht u na 22:00 aankomen, dan hebben wij het recht u de toegang te weigeren i.v.m. overlast voor andere gasten. Indien u later arriveert of op het laatste moment opgehouden wordt, dient u ons te informeren.

Het is strikt verboden op het domein om zelf te kamperen of er open vuur aan te maken. We verzoeken u ook de wegen te respecteren. Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein, u kunt uw auto op de parkeerplaats bij de ingang parkeren.

We vragen u om tijdens uw verblijf alle veiligheidsinstructies strikt op te volgen.

Op de dag van uw vertrek moeten de tenten vóór 10:00 uur verlaten worden. We verzoeken u de tenten in de staat zoals u ze aantrof achter te laten en het u toevertrouwde materieel aan de receptie terug te geven. Als de check-out later dan 10:30u plaatsvindt, dan behouden wij het recht u een extra €60 aan te rekenen.

We vragen u wel om uw tent in dezelfde staat achter te laten als dat je hem gekregen heb. Dit kan u terugvinden in de richtlijnen die vermeldt staan in de welkomstgids. Mocht dit niet worden gerespecteerd dan behouden wij het recht om u een extra €30 aan te rekenen.


14. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in De Grote Ridder Muis Bivak.

 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein.

 • De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Fabrique Fantastique en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

 • Het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de tent. Hiervoor kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten aangerekend worden.

Door het aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden, verklaart u te beseffen dat uw verblijf zich afspeelt in de vrije natuur, met alle minder aangename verrassingen die daaruit kunnen voortvloeien: wisselvallige weersomstandigheden, aanwezigheid van insecten, vogels en zoogdieren in de nabijheid van de tenten en mogelijk zelfs in de tent.

Update 14 mei 2020.